Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Caledonia

Nhà hàng hàng đầu

Đồ ăn
“Barbeque restaurant BBQ ribs are the specialty of this chill, old-school bar & grill also serving burgers & steaks. Comfort food · Cozy · Casual”
  • 3 người địa phương đề xuất
Bít tết
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Trung Quốc
Nhà hàng taco
“Place seats 28 people but worth the wait. Good food and service. Small seating area. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 2 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Phòng trưng bày nghệ thuật
“Cute little family owned coffee shop where you can sip tea or coffee, have some wonderful bakery, read a book or meet a friend. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Garden Center
“They have an awesome farmers market every Sunday, fresh farm produce and organic meats.”
  • 3 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Phòng trưng bày nghệ thuật
“Cute little family owned coffee shop where you can sip tea or coffee, have some wonderful bakery, read a book or meet a friend. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
0