Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Catania, Italy"

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Lâu đài
 • 94 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 20 người địa phương đề xuất
Museum
3 Piazza San Francesco D'Assisiwww.comune.catania.it
 • 11 người địa phương đề xuất
Museum
2 Via del Porto
 • 9 người địa phương đề xuất
Museum
 • 22 người địa phương đề xuất
Museum
8 Via Sant'Annawww.museumland.com
 • 7 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 5 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 7 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 4 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Ý
 • 1 người địa phương đề xuất
Museum
15 Via Arciprete Salvatore de Mariawww.beniculturali.it
 • 6 người địa phương đề xuất
Museum
28 Via Cesare Battistiwww.nicolosietna.it
 • 2 người địa phương đề xuất
Giải trí tổng hợp
120 Via Vittorio Emanuele IIwww.fondazionepuglisicosentino.it
 • 1 người địa phương đề xuất
Public Art
 • 2 người địa phương đề xuất