Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại South Chungcheong Province

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Công viên
“There are beautiful flowers and well-appointed walking trails. You can also biking and skateboarding in Daejeon Expo South Gate Square.”
 • 6 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“제5공화국 때 지은 것으로 대청댐 일대에 대한 국립공원 훼손 등의 말썽이 있어 1988년 5공비리특별위원회에서 현지조사를 하기도 했다. 대통령의 별장은 이승만 대통령 시절부터 김해를 비롯해 4군데가 있었으나, 김영삼 대통령 시절 모두 폐쇄하고 청남대 한 곳만 남겼다. 그동안 청남대의 전경은 철저히 비밀에 부쳐지다가 1999년 7월 1일 사진이 처음 공개되었다. 청남대는 김영삼 대통령이 공식휴가나 비공식적인 휴식을 위한 장소로 자주 애용하기 시작해 현재는 대통령이 휴가를 보내는 전용 휴양지로 정착되었다. 이런 이유로 대통령의 청남대에서의 휴가기간이 끝나면 새로운 정국구상이 있을 거라는 의미에서 청남대 구상이라는 정치용어가 생기기도 했다. 그밖에 청남대에서 국빈을 영접하기도 한다. 그러나 참여정부가 들어선 뒤인 2003년 4월 18일 청남대는 20여 년간의 베일을 벗고 일반인에게 전면 개방되었다.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Beach
“안면도의 갯벌 생태체험~! 밀물과 썰물의 조화로 수많은 살아있는 생물들과 체험이 가능합니다. 아이들과 함께 하면 시간가는줄 몰라요~ 게친구, 조개친구 등~ 행복한 시간 즐기세요~^^”
 • 4 người địa phương đề xuất
Museum
“Learn about Korea's Independence Movement from the nation's most famous museum. Perfect place to learn about the nation's history.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Beach
“발리펜션은 만리포 해수욕장과 가까운 거리에 있습니다. 특히 만리포 해수욕장과 이어지는 해변길(둘레길)이 있어 멋진 풍경을 즐기실 수 있습니다.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
“국내 유일의 소나무 천연림으로서 수령 100년 내외의 안면 소나무 천연림이 381ha에 집단적으로 울창하게 자라고 있고, 고려때부터 궁재와 배를 만드는데 주로 사용하였으나 도남벌이 심해지자 고려때부터 왕실에서 특별 관리하였으며, 1965년도부터 충청남도에서 관리하고 있다”
 • 5 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“수암골 (Soo-am gol) is a famous cafe street on the hill. Nice cafes and great view.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“아랑게스트하우스에서 걸어서 2분! 관광객이 없는 아침일찍 다녀오시면 여유롭게 사진도 찍으실수 있고 영화의 감성을 충분히 만끽하실수 있습니다.. ^^”
 • 3 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
“아랑게스트하우스에서 걸어서 4분. 대한민국에서 가장 오래된 빵집. 시그니처인 단팥빵과 야채빵은 주말에 줄을 서서 기다릴만큼 인기가 많습니다. 아침 8시에 갓 구워진 빵과 게스트하우스에서 제공하는 원두커피로 아침을 맞이하세요^^ ”
 • 4 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“유성온천 족욕체험장입니다. 지친 심심을 풀 수 있는 곳으로 족욕장 적극 추천합니다! 하절기에는 22:00, 동절기에는 21:00까지 운영되고 있습니다. 무릎까지 물이 닿으므로 편한 바지 입고 가셔야 합니다. 그리고 건조기가 구비되어 있어 따로 수건은 안 가져가셔도 됩니다.”
 • 6 người địa phương đề xuất
Beach
“Daecheon beach / Mud Festival's place 대천해수욕장//전세계적으로 유명한 머드축제가 펼쳐지는 장소입니다^^ ”
 • 2 người địa phương đề xuất
Store
“MANON'S CAKE & COFFEE - BIG SIZE COFFEE - 10,000 KRW CAKE AM 11:00~ NEXT DAY AM 4:00”
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán bar
“Part club, part bar, Temple is the go-to hangout. Catering to both foreigners and Koreans alike. Very spacious with plentiful seats and couches. Decent prices to boot.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 3
“This is what we call "The Ville" is a long street full of food places, bars, nightclubs, salons, etc. Is located in front of Camp Humphrey's walk in gate. ”
 • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“아랑게스트하우스에서 걸어서 6분.. 일제강점기때 지어진 일본식 가옥. '타짜' 등 수많은 영화를 이곳에서 찍을만큼 잘 알려져 있으며 현재는 문화재로 지정되어 있습니다. 통로가 크지 않아 오전에 관광하시길 권해드립니다. ”
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
 • 2 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Quán bar bình dân
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“아주 오래된 중국집으로, 숙소에서 도보 2분 거리입니다. 예전의 모습이 많이 남아있어, 드라마 세트장 같은 모습인 중국집입니다. 음식맛은 개인차가 있겠지만, 객관적으로 좋은편 입니다. 가격도 저렴한 편입니다. (자장면, 짬봉 6000-7000원)”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“2인 기준 - 숯불구이 1판 + 밥 한공기 + 칼국수 1 2만원내로 맛과 양 그리고 가격의 만족도가 삼박자가 갖추어진 숙소와 가까운 맛집입니다.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“3대천왕에 나왔던 육회비빔밥 입니다. 그 전부터 엄청 유명한 집입니다. 손님이 많고 적음에 따라 약간의 호불호가 갈리긴 하지만 맛있어요”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“청미재에서 가장 가까운 명소로 수많은 항아리 소나무 야생화 가볍게 한바퀴ㅡ무료 ㅡ신들의 만찬 촬영지로 전통 장을 담가 한정식 으로ㅡ솔리식당 음식평은 그다지~ 호부 갈림^^”
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá South Chungcheong Province

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở South Chungcheong Province