Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Colombo 13

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“for their fantastic dosas ( Indian savory pancakes made with lentils and rice), ask for paper roast, or masala dosa which comes with a potato filling , ask for the non-spicy potatoe filling. Also Iddlis steamed dough more suitable for breakfast. They also have other vegetarian mealss.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng thức ăn nhanh
Nhà hàng Pizza
0