Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Cordeliers

Cửa hiệu hàng đầu

Cửa hàng tạp hóa
27 Rue de la République
  • 32 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
18 Rue Ferrandièrewww.boulangerie-pozzoli.com
  • 8 người địa phương đề xuất
Pharmacy
22 Rue de la République
  • 5 người địa phương đề xuất
Cupcake Shop
32 Rue Grenettewww.auxmerveilleux.com
  • 3 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
  • 3 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
28 Rue de la Républiquewww.chocolat-voisin.com
  • 2 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
27 Rue Tupin
  • 2 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
21 Rue Ferrandièrewww.signe.extrait.fr
  • 1 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
Trung tâm mua sắm
0