Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Quán bar bãi biển
 • 10 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
4 Rue Cardinal Viale Prelàwww.saintjeanbaptiste-bastia.fr
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
12 Rue Notre Dame
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
50-54 Rue Cardinal Fesch
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
73 Chemin de Scala Santa
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất