Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Daoulas

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Place of Worship
“Un jardin botanique avec des expos photos régulières dans les ruines d'une joie Abbaye ”
  • 15 người địa phương đề xuất
Car Rental
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Route
Route
  • 1 người địa phương đề xuất
Natural Feature
“On peut parcourir le sentier côtier de Daoulas jusqu'au moulin à marée... Tout simplement magnifique!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Route
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
  • 3 người địa phương đề xuất