Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Dully

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
“ Poulet rôti à la broche. Incroyable? En tout cas, les gens viennent de très loin pour les dégusté...”
  • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hải sản
$$
“We love the home made filets de perche. You order 1 dish, you will have 2 services. ”
  • 5 người địa phương đề xuất
Colloquial Area
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
Nhà hàng
“Lorsque que le Garden Center est ouvert, n'hésitez pas à passer chez Agnès. Endroit fantastique dans la serre. Totalement exotique. Entouré de végétation. Fauteuils confortables. Carte originale. Parking gratuit. Plats à l'emporté.. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
Garden Center
  • 1 người địa phương đề xuất
Siêu thị
“Très proche - 5 minutes en voiture - Horaires larges Lundi 07:30 - 19:00 heure Mardi 07:30 - 19:00 heure Mercredi 07:30 - 19:00 heure Jeudi 07:30 - 19:00 heure Vendredi 07:30 - 19:00 heure Samedi 07:30 - 18:00 heure”
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“ Poulet rôti à la broche. Incroyable? En tout cas, les gens viennent de très loin pour les dégusté...”
  • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hải sản
“We love the home made filets de perche. You order 1 dish, you will have 2 services. ”
  • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Lorsque que le Garden Center est ouvert, n'hésitez pas à passer chez Agnès. Endroit fantastique dans la serre. Totalement exotique. Entouré de végétation. Fauteuils confortables. Carte originale. Parking gratuit. Plats à l'emporté.. ”
  • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Dully