Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại El Bon Pastor, Barcelona

Cửa hiệu hàng đầu

Sporting Goods Shop
2 Passeig de Potosíwww.apple.com
  • 2 người địa phương đề xuất
Pharmacy
2 Carrer de Potosíwww.lamaquinista.com
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
2 Carrer de Potosíwww.carrefour.es
  • 1 người địa phương đề xuất
Store
2 Carrer de Potosíwww.innovagames.com
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
37 Carrer del Pare Manyanet
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
114 Avinguda de Santa Coloma

Trải nghiệm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
  • 27 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
  • 21 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
2 Carrer de Potosí
  • 5 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
22 Carrer Sao Paulo
0