Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Enns

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Night Club
“The very best cocktail bar in Enns in a great location. Try their burgers and good rum selection.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
$$
“Bakery with a great breakfast buffet for a fair price. Nice spot for a coffee and a good newspaper.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Store
  • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu
“Every Friday this wine bar is opened for great wine tastings and small snacks. Good atmosphere and welcoming hosts!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
Toà thị chính
Locality
  • 1 người địa phương đề xuất
Ga tàu
  • 1 người địa phương đề xuất