Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Fojnica

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
$$
“Fishpond Restaurant You can buy a fresh trout from local fishpond for a barbecue!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà thờ
“Museum/Franciscan Monastary Fojnica-The best one in Bosnia-Herzegovina!! Look for the AHDNAMA!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
Spa
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Locality
Locality
  • 1 người địa phương đề xuất
Lodging
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“Fishpond Restaurant You can buy a fresh trout from local fishpond for a barbecue!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Fojnica