Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Friuli-Venezia Giulia, Italia"

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Lâu đài
 • 86 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 37 người địa phương đề xuất
Museum
42 Frazione Bg. Grotta Gigantewww.grottagigante.it
 • 29 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
1 Piazzale Patria del Friuliwww.civicimuseiudine.it
 • 15 người địa phương đề xuất
Rest Area
 • 13 người địa phương đề xuất
Museum
3 Piazza della Cattedralewww.castellodisangiustotrieste.it
 • 17 người địa phương đề xuất
Museum
5 Via Giovanni Palatucciwww.risierasansabba.it
 • 21 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
1 Piazza Capitolowww.basilicadiaquileia.it
 • 11 người địa phương đề xuất
Museum
10 Gregorčičeva ulicawww.kobariski-muzej.si
 • 10 người địa phương đề xuất
Museum
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
1 Largo Papa Giovanni XXIIImuseosartoriotrieste.it
 • 7 người địa phương đề xuất
Museum
22 Via Costantino Cumanowww.museodiegodehenriquez.it
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
 • 4 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 5 người địa phương đề xuất
Museum
1 Piazza del Patriarcatowww.musdioc-tiepolo.it
 • 5 người địa phương đề xuất