Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Groslay

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$
Nhà hàng
$$
“Un couscous excellent avec un super accueil. Delicious couscous and North African cuisine, and a welcoming atmosphere. El mejor couscous de la ciudad, y cocina norte africana. Muy amable.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Great animations on Fridays with concerts. Popular style, bistro 5 minutes walk”
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
“Un couscous excellent avec un super accueil. Delicious couscous and North African cuisine, and a welcoming atmosphere. El mejor couscous de la ciudad, y cocina norte africana. Muy amable.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Great animations on Fridays with concerts. Popular style, bistro 5 minutes walk”
  • 1 người địa phương đề xuất

Những hoạt động khác

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Groslay