Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Hakata Bus Terminal Co.

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“You will love KIWAMIYA hamburg! I love it so much. Please try this restaurant.”
  • 9 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Very famous Hakata tonkotsu ramen! There are many other ramen restaurants here♪”
  • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Quán mỳ
“나가사키 짬뽕 링거헛입니다 금액도 저렴한 편이며 560엔에 곱배기 사이즈무료로 업해서 주문할수있기에 양도 풍부합니다. 절대실패할일 없습니다 도전해보세요 하카타역에두군대 있습니다 구굴맵을 활용해보세요”
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê
Quán cà phê
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê

Tiệm bánh

Tiệm bánh
  • 2 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
“최고의 퀄리티, 최고의 맛, 그리고 저렴한빵을 드시고 싶다면 꼭한번은 들어가샤서 마늘 바게트 와 밀크연유빵을 드셔보세요. 일부 여행객은 잘모르시는 정보이기에 공유합니다.”
  • 1 người địa phương đề xuất
0