Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Hamamatsu, Shizuoka Prefecture"

Điểm tham quan và địa danh tại Hamamatsu

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng lịch sử

Tour tham quan tìm hiểu lịch sử

Di tích lịch sử

Lâu đài
  • 1 người địa phương đề xuất
Lâu đài
  • 1 người địa phương đề xuất
Lâu đài
  • 1 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

0