Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về quán bar từ người dân địa phương

Nhà hàng Pizza
 • 65 người địa phương đề xuất
Quán rượu phục vụ đồ ăn
 • 67 người địa phương đề xuất
Quán rượu
77 Highgate W Hilltheflaskhighgate.com
 • 49 người địa phương đề xuất
Quán rượu phục vụ đồ ăn
162 Tufnell Park Rdwww.tufnellparktavern.com
 • 41 người địa phương đề xuất
Quán rượu phục vụ đồ ăn
91 Junction Rdwww.stjohnstavern.com
 • 45 người địa phương đề xuất
Quán bar
 • 40 người địa phương đề xuất
Quán rượu
 • 39 người địa phương đề xuất
Quán bar
 • 27 người địa phương đề xuất
Quán rượu
312 Archway Rdtheboogaloo.co.uk
 • 29 người địa phương đề xuất
Quán rượu
 • 19 người địa phương đề xuất
Quán rượu
33 Dartmouth Park Hillwww.thelordpalmerston.co.uk
 • 19 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Ý
103 Highgate Rdwww.rossella.co.uk
 • 11 người địa phương đề xuất
Quán rượu
 • 16 người địa phương đề xuất
Quán bar
 • 14 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Ethiopia
 • 12 người địa phương đề xuất
Quán rượu
37 Highgate High Stwww.theangelhighgate.co.uk
 • 13 người địa phương đề xuất