Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Tượng đài/Địa danh
 • 45 người địa phương đề xuất
General Travel
 • 17 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 10 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 9 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
5 Hatton Rd
 • 16 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 7 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 6 người địa phương đề xuất
Temple
 • 7 người địa phương đề xuất
Temple
2 Chuk Yuen Villagewww.siksikyuen.org.hk
 • 5 người địa phương đề xuất
Temple
 • 3 người địa phương đề xuất
History Museum
2 Kwu Uk Ln
 • 2 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
11 Wan Tau Kok Lnwww.greenhub.hk
 • 1 người địa phương đề xuất
General Travel
 • 2 người địa phương đề xuất
Temple
 • 1 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh