Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Injambakkam

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Lodging
 • 1 người địa phương đề xuất
Amusement Park
“A newly renovated amusement park with a South Indian Theme, with its very own private beach!”
 • 3 người địa phương đề xuất
Sublocality
“This is a world famous artist's village focussing on modern art. Its gallery is worth a look; it's 7.5km from my flat.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Amusement Park
 • 1 người địa phương đề xuất
Hindu Temple
“Iskcon Temple ECR Chennai. Wonderfull Place to visit. Not only as a Temple but also for Sight seeing with Affordable Food Kiosks inside the Temple Premises serving samosas and Pav Bajjis. Entry is also FREE”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
Quán cà phê
 • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Injambakkam