Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Jeju-si

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Chợ
“1. Jeju traditional Market 2. 15~20 mins by car 3. Souvenir, food, snack, etc 4. Right next to another shopping street "Chilsungro" ”
 • 37 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
“제주의 대표적 관광지 입니다. ----Dragon Shaped Rock--- Volcanic Rock shaped like dragon. ”
 • 15 người địa phương đề xuất
Cầu
“야간에 특히 아름답습니다. ---Cable Bridge on the Dragon Lake--- Famous for night view. Trail is cotinued to the beach. ”
 • 9 người địa phương đề xuất
Cửa hàng bách hóa
 • 8 người địa phương đề xuất
Cửa hàng bách hóa
 • 3 người địa phương đề xuất
Beach
“매우 고운 입자의 검은 모래로 유명한 해수욕장이에요 모래찜질도, 부드러운 바닷바람과 안전하게 즐길 수 있는 해수욕장으로 유명한 곳이죠^^”
 • 11 người địa phương đề xuất
Place to eat
“#TRADITIONAL MARKET #OPEN on 2,7,12,17,22,27 day of each month #Closed 5 P.M ”
 • 15 người địa phương đề xuất
Museum
“It takes 10 min. by walking from Woorijib for getting on and off for City Tour Bus. ”
 • 6 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
“This oreum is right next to the airport, and it has a gentle slope. Grasslands and sparse pines are to the south, while a forest of cedars and deciduous trees grows to the north.”
 • 14 người địa phương đề xuất
Bus Station
“펜션에서 서쪽으로 800보 정도가면 남국원 버스 정류장이 나오는데 노선이 매우 다양함. 이곳에서 버스를 타고 15분 가면 시외스 터미널이 나오는데 제주 전지역을 갈 수 있다. ”
 • 10 người địa phương đề xuất
Point of Interest
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“아침부터 오후 3시까지는 푸짐하고 맛있는 여러종류의 해장국들이 유명하고 오후부터는 흑돼지 맛집으로 유명한 곳입니다. 공항에서 가깝고 이른 아침부터 저녁 11시 까지 영업하는 곳이라 비행기 시간때문에 식사를 놓쳤을 경우 이용하시기 편리합니다. 공항에서 숙소로 이동하는 길에 위치해 있습니다. ”
 • 6 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 2
“항에서 10분 거리인 “흑돼지거리”는 30년의 오랜 전통을 자랑하고 있는 흑돼지 특화거리이며, 제주의 대표적 맛집들이다. 흑돼지는 일반 돼지고기에 비해 쫄깃하고 영양도 많다. 특히 흑돼지를 구워 꽃멸치 젓갈에 찍어 먹으면 그 맛이 담백하고 고소하여 씹을수록 구미가 당긴다. “흑돼지거리” 인근에는 제주최대의 쇼핑거리인 “칠성로상가”와 유명한 “동문재래시장”, 해변에 펼쳐지는 야외 공연장이 있는 젊음의 “탑동광장”, 청계천 복구의 벤치마킹 대상이었던 생태하천 “산지천”, 100년 전통의 “산지등대”등이 식사 후 즐거운 볼거리를 선사한다. ”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“아침부터 오후 3시까지는 푸짐하고 맛있는 여러종류의 해장국들이 유명하고 오후부터는 흑돼지 맛집으로 유명한 곳입니다. 공항에서 가깝고 이른 아침부터 저녁 11시 까지 영업하는 곳이라 비행기 시간때문에 식사를 놓쳤을 경우 이용하시기 편리합니다. 공항에서 숙소로 이동하는 길에 위치해 있습니다. ”
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Hải sản
“물회하면 꼭 한번 가봐야하는집. 모든 해산물 물회 재료(한치 제외)를 직접 생산하고 그만큼 신선하고 맛도 일품. 물회의 살어름이 기존 물회 맛을 업그레이드했다. 밑반찬도 너무 맛있다..특히 창란젓갈과 멸치볶음이 너무 맛있어요👍👍👍”
 • 6 người địa phương đề xuất
Quán mỳ
“제주 고기 국수 최고의 맛집 저희집에서 걸어서 5분거리 맛있게 드시고 길건너 신산공원 산책하시면 기분도 최고 공원안에 있는 문예회관 공연이나 전시회도 무료 많아요”
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Khám phá Jeju-si

Khám phá thêm trên Airbnb