Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Jonggak Station YMCA

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“Korea name is "청진식당" A restaurant in a small alley. The representative menu is Korean traditional food "squid bulgogi". The taste is sweet and salty, and everyone likes it. It is delicious to eat with vegetables.”
  • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Korean fast food 24hr. They have local tasting burgers like bulgogi burger, hashbrown cheese beef burger. Worth a try. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng BBQ
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê

Tiệm bánh

Tiệm bánh
  • 1 người địa phương đề xuất
0