Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về quán bar từ người dân địa phương

Nhà hàng Đức
116 Friedrich-Ebert-Straßewww.eberts-kassel.de
 • 20 người địa phương đề xuất
Quán bar
47 Friedrich-Ebert-Straßewww.barseibert.de
 • 12 người địa phương đề xuất
Quán bar
22 Werner-Hilpert-Straßewww.armaberokay.de
 • 10 người địa phương đề xuất
Quán bar
44 Goethestraßewww.facebook.com
 • 16 người địa phương đề xuất
Quán bar
14 Weigelstraßewww.kingschulz.de
 • 13 người địa phương đề xuất
Quán bar
17 Karthäuserstraßewww.luunaa.de
 • 8 người địa phương đề xuất
Quán bar
98 Friedrich-Ebert-Straßewww.denkmahl.com
 • 8 người địa phương đề xuất
Quán bar
54 Frankfurter Str.www.weinbergkrug.de
 • 5 người địa phương đề xuất
Vườn Bia
8 Königstorlohmann-kassel.de
 • 11 người địa phương đề xuất
Quán bar
22 Werner-Hilpert-Straßewww.lolitabar.de
 • 6 người địa phương đề xuất
Night Club
11 Jordanstraßewww.theaterstuebchen.de
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
19 Bürgermeister-Brunner-Straßewww.irishpubkassel.com
 • 6 người địa phương đề xuất
Quán bar
66 Friedrich-Ebert-Straßehot-legs-kassel.de
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán bar
60 Friedrich-Ebert-Straßewww.joes-garage.de
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
163 Friedrich-Ebert-Straßewww.gusto-kassel.de
 • 5 người địa phương đề xuất
Quán bar
 • 6 người địa phương đề xuất