Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Katajanokka, Helsinki

Cửa hiệu hàng đầu

Store
7 C Kanalkajenjohanochnystrom.fi
  • 28 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
2 Kirkkokatuwww.alepa.fi
  • 9 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
1 Flottisttorget
  • 6 người địa phương đề xuất
Cửa hàng xe đạp
  • 5 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
9 Fredsgatanwww.k-market.fi
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
5 Kirkkokatuwww.no5coffee.fi
  • 4 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
12 Mariegatanwww.facebook.com
  • 5 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
3 Satamakatuwww.k-market.fi
  • 2 người địa phương đề xuất

Chợ

Quảng trường
  • 50 người địa phương đề xuất
Quảng trường
  • 20 người địa phương đề xuất
0