Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Makronisos

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Natural Feature
“Monument of the civil war era.Today it is uninhabited but it was used as a prison island from the time of the Greek Civil War”
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên

Khám phá thêm trên Airbnb

Nơi ở tại Makronisos

Trải nghiệm ở Makronisos