Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Kiambu County

Cửa hiệu hàng đầu

Quán cà phê
 • 12 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 4 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
 • 7 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 8 người địa phương đề xuất
Museum
 • 7 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 6 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
 • 60 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 65 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 36 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 26 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 16 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 15 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 15 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 12 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ
 • 1 người địa phương đề xuất
0