Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Kugahara

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Cửa hàng tiện lợi
Nhà hàng Nhật
$$
Cửa hàng tiện lợi
  • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng tiện lợi
Point of Interest
Post Office
  • 1 người địa phương đề xuất
Bus Station
  • 1 người địa phương đề xuất
Establishment
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
Tiệm bánh
$$
  • 1 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 3
Đồ ăn
$
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
  • 1 người địa phương đề xuất