Chuyển đến nội dung

Công viên và cảnh quan thiên nhiên tại Kyiv Oblast

Công viên hàng đầu

Công viên
 • 29 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 16 người địa phương đề xuất
Công viên
1 Symona Petlyury Stbotanicus.kiev.ua
 • 21 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 8 người địa phương đề xuất
Công viên
1 Volodymyrs'kyi descent
 • 19 người địa phương đề xuất
Botanical Garden
 • 19 người địa phương đề xuất
Vườn điêu khắc
 • 12 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 6 người địa phương đề xuất

Bãi biển

Công viên
 • 7 người địa phương đề xuất
Beach
 • 1 người địa phương đề xuất
Lake
18A Pavla Tychyny Ave
Beach
 • 1 người địa phương đề xuất

Đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên

0