Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại La Verneda i la Pau, Barcelona

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“«Somewhat more sophisticated to be in the neighborhood, but still affordable :) Great variety of dishes 8' walking from home ”
  • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Tapas
  • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
“«Combined dishes, tapas, sandwiches, cocktails. Fridays and Saturdays open until 1:30 (sunday closed) A 5' walk from home»”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng Tapas
Không gian sự kiện
Nhà hàng Tapas

Quán cà phê

Nhà hàng Tapas
  • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
“«Combined dishes, tapas, sandwiches, cocktails. Fridays and Saturdays open until 1:30 (sunday closed) A 5' walk from home»”
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất

Tiệm bánh

Tiệm bánh
“For the breakfast , it has a variety of cakes and pizza and sandwiches and nice cofee.”
  • 1 người địa phương đề xuất
0