Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Laconi, Italy"

Những điều nên trải nghiệm tại Laconi

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Locality
“The menhirs, monoliths called in Sardinian "perdas fittas", formed by prehistoric man the link with Mother Earth. Phallic symbols symbolize the male divine principle and stand for several meters high.”
  • 3 người địa phương đề xuất