Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Leckhampton Hill, Shurdington, Cheltenham"

Những điều nên trải nghiệm tại Leckhampton Hill

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Route
“Amazing views, and great walking trails. Tree-swings. Park at Daisybank Road, just off Leckhampton Hill”
  • 6 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Route
  • 2 người địa phương đề xuất
Point of Interest
“Well worth the walk, view the "Devil's Chimney" stack and admire the views over Cheltenham and beyond, towards Malvern, and the Black mountains”
  • 3 người địa phương đề xuất
Route
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
“Famous walk with historical landmarks and information and spectacular views ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Bãi đỗ xe
“Car park for access to Leckhampton Hill. Amazing views across the town. Fantastic walking only on well maintained paths.”
  • 1 người địa phương đề xuất