Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về các khu vườn từ người dân địa phương

Công viên
 • 196 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
12 Via Vittorialewww.vittoriale.it
 • 134 người địa phương đề xuất
Museum
1 Via Guido Monzinowww.fondoambiente.it
 • 120 người địa phương đề xuất
Vườn
111 Via Vittorio Venetowww.villataranto.it
 • 91 người địa phương đề xuất
Island
 • 57 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 40 người địa phương đề xuất
Không gian ngoài trời tuyệt vời khác
19 Via Te Palazzo Tewww.palazzote.it
 • 32 người địa phương đề xuất
Museum
4 Viale Giovanni Polvaniwww.villamonastero.eu
 • 28 người địa phương đề xuất
Vườn
 • 30 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 45 người địa phương đề xuất
Public Art
 • 33 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 13 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 3 người địa phương đề xuất
Vườn
7 Via Cappuccini
 • 14 người địa phương đề xuất
Vườn
1 Piazzale Carlo Archinto
 • 1 người địa phương đề xuất