Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Lombardy

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng Nghệ thuật
 • 171 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
8 Piazza del Duomowww.museodelnovecento.org
 • 128 người địa phương đề xuất
Science Museum
21 Via San Vittorewww.museoscienza.org
 • 136 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
6 Viale Emilio Alemagnawww.triennale.org
 • 126 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza di Santa Maria delle Graziecenacolovinciano.vivaticket.it
 • 103 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 40 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
82 Piazza Giacomo Carrarawww.lacarrara.it
 • 34 người địa phương đề xuất
Lâu đài
5 Via Bernardo Clesiowww.buonconsiglio.it
 • 39 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm liên quan tới địa danh

Bảo tàng lịch sử

History Museum
 • 33 người địa phương đề xuất
History Museum
43 Museumstraßewww.iceman.it
 • 27 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 17 người địa phương đề xuất
History Museum
15 Corso Magentawww.comune.milano.it
 • 5 người địa phương đề xuất
History Museum
53 Via Vittorio Emanuelewww.museomust.it
 • 3 người địa phương đề xuất
Museum
1 Via Lazzaro Spallanzaniwww.musei.re.it
 • 8 người địa phương đề xuất
History Museum
53 Via 3 Novembrewww.cultura.trentino.it
 • 4 người địa phương đề xuất
History Museum
1 Piazza Camillo Prampoliniwww.musei.re.it
 • 5 người địa phương đề xuất

Tour tham quan tìm hiểu lịch sử

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Di tích lịch sử
13 Via Santa Caterinawww.santacaterinadelsasso.com
 • 91 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
3 Località Le Fociwww.cascata-varone.com
 • 28 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 53 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 40 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
 • 33 người địa phương đề xuất
Mountain
 • 19 người địa phương đề xuất
Mountain
 • 23 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
 • 17 người địa phương đề xuất

Tour tham quan kiến trúc

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử
1 Piazza Brawww.arena.it
 • 180 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 254 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 206 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
12 Via Vittorialewww.vittoriale.it
 • 134 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 122 người địa phương đề xuất
Museum
1 Via Guido Monzinowww.fondoambiente.it
 • 105 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza di Santa Maria delle Graziecenacolovinciano.vivaticket.it
 • 103 người địa phương đề xuất
Khu vực lân cận
 • 85 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Bảo tàng Nghệ thuật
2 Piazza Pio XIwww.ambrosiana.eu
 • 57 người địa phương đề xuất
Museum
65 Corso Magentawww.vignadileonardo.com
 • 13 người địa phương đề xuất
Museum
 • 11 người địa phương đề xuất
Library
3 Via Luigi Carlo Fariniwww.bibliotecapanizzi.it
 • 8 người địa phương đề xuất
Library
 • 3 người địa phương đề xuất
Library
13 Via Roberto Ardigòwww.bibliotecateresiana.it
 • 4 người địa phương đề xuất
Cultural Center
14 Via Federico Confalonieri
Library
6 Corso di Porta Vittoriawww.comune.milano.it
 • 7 người địa phương đề xuất

Tất cả trải nghiệm về lịch sử

0