Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Los Leones - Avenida Nueva Providencia, Providencia"

Đồ ăn và nhà hàng tại Los Leones - Avenida Nueva Providencia

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Mỹ Latinh
“Revolving restaurant on 16th floor. Incredible views of the city. Good value lunch, including 3 courses, a pisco sour, and a glass of wine or beverage, for around 9,000 pesos”
  • 24 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Pháp
“French-owned Bistrot. Tasty and inexpensive plat-du-jour at lunch. Just make sure to arrive early. Excellent desserts.”
  • 16 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Un sitio típico de toda la vida donde comer buena carne, platos chilenos y deliciones pisco sours.”
  • 12 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Sushi
Nhà hàng
Nhà hàng

Quán cà phê

Quán cà phê
  • 3 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
0