Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Michigan State University, Trowbridge Rd, Meridian charter Township, Michigan"

Những điều nên trải nghiệm tại Michigan State University

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
University
“If you’re here during nice weather, campus is a beautiful place to visit. Plenty of walking/biking paths, recreational facilities and of course events (sports and non-sports). ”
  • 14 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Nơi ở tại Michigan State University

Trải nghiệm ở Michigan State University