Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Merseburg

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Establishment
“Der Merseburger Dom St. Johannes und St. Laurentius ist eines der herausragenden Baudenkmäler der an der Straße der Romanik gelegenen einstigen Pfalz- und Bischofsstadt Merseburg, jahrhundertelang Zentrum des Bistums Merseburg sowie des Hochstifts gleiches Namens. Der Dom ist der vierte Flügel von Schloss Merseburg.”
  • 2 người địa phương đề xuất
Phòng trưng bày nghệ thuật
Sublocality Level 1
  • 1 người địa phương đề xuất

Những hoạt động khác

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Merseburg