Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Milwaukee

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng Nghệ thuật
700 North Art Museum Drivemam.org
 • 139 người địa phương đề xuất

Bảo tàng lịch sử

Museum
400 West Canal Streetwww.h-dmuseum.com
 • 62 người địa phương đề xuất
Museum
800 West Wells Streetwww.mpm.edu
 • 31 người địa phương đề xuất
History Museum
750 N Lincoln Memorial Drcounty.milwaukee.gov
 • 1 người địa phương đề xuất

Nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp

Thuyền hoặc phà
101 W Michigan Stmkeboat.com
 • 3 người địa phương đề xuất

Di tích lịch sử

Museum
400 West Canal Streetwww.h-dmuseum.com
 • 62 người địa phương đề xuất
Library
814 West Wisconsin Avenuewww.mpl.org
 • 5 người địa phương đề xuất

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Library
814 West Wisconsin Avenuewww.mpl.org
 • 5 người địa phương đề xuất
Library
1201 North Prospect Avenuemam.org
 • 3 người địa phương đề xuất
Library
2566 South Kinnickinnic Avenuempl.org
 • 1 người địa phương đề xuất
Library
2320 N Cramer Stwww.mpl.org
 • 4 người địa phương đề xuất
Library
3969 N 74th Stwww.mpl.org
 • 2 người địa phương đề xuất
Library
3920 North Murray Avenuewww.shorewoodlibrary.org
 • 1 người địa phương đề xuất
Book Store
2200 East Kenwood Boulevard
 • 2 người địa phương đề xuất
0