Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Minami Ward

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
Câu lạc bộ đêm
“One f the most popular live house in this area. You can enjoy delicious foods at lunch time.”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Quán cà phê

Quán cà phê
“何時間でも滞在して、たくさん漫画が読めるから。You can stay here for read many many manga. But it written in Japanese.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
Quán cà phê
Quán cà phê
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
0