Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Bảo tàng Nghệ thuật
 • 38 người địa phương đề xuất
Museum
 • 21 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 11 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
 • 6 người địa phương đề xuất
Museum
96 José Luis Zorrilla De San Martínwww.museozorrilla.gub.uy
 • 14 người địa phương đề xuất
Museum
 • 6 người địa phương đề xuất
Museum
 • 26 người địa phương đề xuất
Museum
1929 Arenal Grandewww.eac.gub.uy
 • 11 người địa phương đề xuất
Museum
 • 11 người địa phương đề xuất
Museum
 • 7 người địa phương đề xuất
Museum
 • 4 người địa phương đề xuất
Science Museum
 • 7 người địa phương đề xuất
Soccer Stadium
 • 8 người địa phương đề xuất
Museum
998 Avenida 18 de Juliowww.portal.brou.com.uy
 • 5 người địa phương đề xuất
Museum
619 Rincónwww.mandes.uy
 • 2 người địa phương đề xuất