Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về viện bảo tàng từ người dân địa phương

Bảo tàng Nghệ thuật
1380 Rue Sherbrookewww.mbam.qc.ca
 • 400 người địa phương đề xuất
Zoo
4777 Avenue Pierre-De Coubertinespacepourlavie.ca
 • 289 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
185 Rue Sainte-Catherine Owww.macm.org
 • 168 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
3800 Chemin Queen Marywww.saint-joseph.org
 • 220 người địa phương đề xuất
Bảo tàng Nghệ thuật
690 Rue Sherbrookewww.musee-mccord.qc.ca
 • 60 người địa phương đề xuất
History Museum
350 Place Royalepacmusee.qc.ca
 • 116 người địa phương đề xuất
Planetarium
4801 Avenue Pierre-De Coubertinespacepourlavie.ca
 • 109 người địa phương đề xuất
Science Museum
 • 86 người địa phương đề xuất
Zoo
4581 Rue Sherbrooke Eespacepourlavie.ca
 • 85 người địa phương đề xuất
History Museum
 • 36 người địa phương đề xuất
Không gian sự kiện
407 Rue Saint-Pierrewww.centre-phi.com
 • 46 người địa phương đề xuất
Business Service
705 Rue Sainte-Catherine Owww.grevin-montreal.com
 • 16 người địa phương đề xuất
Science Museum
160 Chemin du Tour de l'islewww.canada.ca
 • 45 người địa phương đề xuất
Museum
1920 Rue Bailewww.cca.qc.ca
 • 43 người địa phương đề xuất
Science Museum
859 Rue Sherbrooke Ouestwww.mcgill.ca
 • 21 người địa phương đề xuất
Museum
2150 Autoroute des Laurentideswww.cosmodome.org
 • 18 người địa phương đề xuất