Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Munkkisaari, Helsinki

Cửa hiệu hàng đầu

Home Goods Store
11 Tyynenmerenkatuwww.verkkokauppa.com
  • 26 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
6 Vävaregatankannistonleipomo.fi
  • 15 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
4 Pursimiehenkatuwww.foodie.fi
  • 15 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
5 Välimerenkatuwww.k-market.fi
  • 8 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
6 Kankurinkatuwww.levain.fi
  • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
23 Fabriksgatanwww.kahvilablossom.fi
  • 5 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
7 Pursimiehenkatuwww.cafepanik.fi
  • 1 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
7 Båtsmansgatan
  • 3 người địa phương đề xuất
0