Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Musrara, Jerusalem

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
22 Shivtei Israel St
  • 3 người địa phương đề xuất
Khu vực lân cận
  • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
22 Ha-Nevi'im St
  • 2 người địa phương đề xuất
Route
  • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
21 HaAyin Het St
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
22 Shivtei Israel St
  • 3 người địa phương đề xuất

Những hoạt động khác

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Musrara, Jerusalem