Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Nanjing Road, Shanghai"

Đồ ăn và nhà hàng tại Nanjing Road, Huangpu

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“Wagas / Cafe Shop / mains from CNY48-58 • On-the-spot caffeination, sandwiches, wraps, pasta and Asian sets.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“The city’s most famous place for sesame-seed-and-scallion-coated shēngjiān (生煎; fried dumplings.) Very good value, and tasty.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“上海人的私房小龍包店 Traditional Shanghainese dumpling, this is where Shanghainese eats dumplings.”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Ajisen Ramen / Noodles Restaurant / noodles from CNY25-40 • Japanese-style noodle king Ajisen.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Xinwang Restaurant, Hankou Road 310 (intersection with Shandong middle road) Good value fusion Hong Kong food. Nice place to have lunch. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng

Quán cà phê

Quán cà phê

Những hoạt động khác

0