Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về quán bar từ người dân địa phương

Nhà hàng Pháp
 • 59 người địa phương đề xuất
Quán bar
9 Place du Général Beuret
 • 43 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Auvergne
3 Rue de la Gaitéwww.leplombducantal.com
 • 32 người địa phương đề xuất
Quán bistro
67 Avenue de la Motte-Picquet
 • 12 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
198 Rue de la Conventionwww.dupontcafe.com
 • 13 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Pháp
107 Rue de Sèvres
 • 11 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
58 Boulevard Garibaldiwww.facebook.com
 • 13 người địa phương đề xuất
Quán rượu Ai-len
88 Rue de la Croix Nivertm.facebook.com
 • 6 người địa phương đề xuất
Câu lạc bộ đêm
8 Rue Vandammewww.lapachanga.fr
 • 13 người địa phương đề xuất
Quán bistro
83 Rue du Cherche-Midiwww.facebook.com
 • 15 người địa phương đề xuất
Quán bistro
9 Rue de la Gaitéwww.cafetournesol.com
 • 10 người địa phương đề xuất
Quán bar
163 Avenue de Suffren
 • 10 người địa phương đề xuất
Quán bar
163 Avenue de Suffren
 • 13 người địa phương đề xuất
Quán bar Thể thao
15 Rue du Départwww.facebook.com
 • 7 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Mỹ Latinh
77 Avenue du Mainewww.indianacafe.fr
 • 7 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
13 Rue du Commandant René Mouchotte
 • 8 người địa phương đề xuất