Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Nhà thờ
207 Old Santa Fe Trailwww.lorettochapel.com
 • 43 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
131 Cathedral Placecbsfa.org
 • 28 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
401 Old Santa Fe Trailsanmiguelchapel.org
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
60 Saint Francis Plazawww.san-francisco-de-asis.org
 • 10 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
2005 North Plaza NWsanfelipedeneri.org
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
403 El Camino Realwww.sdc.org
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
49 Mount Carmel Roadwww.carmelofsantafe.org
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
2801 Louisiana Boulevard Northeastabqcsl.org
 • 1 người địa phương đề xuất
Temple
416 Geronimo Lanenkbashram.org
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
7860 Calle Pedro Rosales de Leónwww.seminariodejuarez.org
 • 1 người địa phương đề xuất