Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Newcastle upon Tyne

Cửa hiệu hàng đầu

Phòng trưng bày nghệ thuật
 • 39 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
1 Trinity Squarewww.tesco.com
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
4 Hume Stkiln.cafe
 • 3 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
 • 2 người địa phương đề xuất
Cửa hàng bách hóa
39 Northumberland Stwww.fenwick.co.uk
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Ý
90 High Stadrianos.co.uk
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
231 Chillingham Rdthenakeddeli.co.uk
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
112-116 West Rdwww.greggs.co.uk

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
 • 17 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 8 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 3 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 6 người địa phương đề xuất
Shopping Plaza
Trung tâm mua sắm
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
0