Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Nhà thờ
 • 37 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 24 người địa phương đề xuất
Address
 • 24 người địa phương đề xuất
Nghĩa trang
1 Vijfwegenstraatwww.cwgc.org
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
1 Place de l'Evêchéwww.cathedrale-tournai.be
 • 10 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 4 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
77-273 Lange Violettestraatwww.kleinbegijnhof-gent.be
 • 11 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 11 người địa phương đề xuất
Nghĩa trang
117 Wortegemsewegwww.abmc.gov
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
4 Cataloniëstraat
 • 4 người địa phương đề xuất
Nghĩa trang
 • 5 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 5 người địa phương đề xuất