Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Nova Lima - State of Minas Gerais"

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Quảng trường
s/n Praça da Liberdadewww.pracadaliberdade.com
 • 87 người địa phương đề xuất
Công viên
580 Av. José do Patrocínio Pontesprefeitura.pbh.gov.br
 • 56 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 19 người địa phương đề xuất
Công viên
240 Av. dos Bandeirantesportalpbh.pbh.gov.br
 • 6 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
390-426 R. Pirapetinga
 • 3 người địa phương đề xuất
Công viên
911 Avenida dos Bandeiranteswww.belohorizonte.mg.gov.br
Công viên
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
663 Rua Juvenal de Melo Senraportalpbh.pbh.gov.br
Công viên
1000 R. Pedro José Pardowww.tirolesabh.com.br
Quán bar
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
215 Praça Leonardo Gutierrezwww.pbh.gov.br
 • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
809 Av. Ximango
 • 1 người địa phương đề xuất