Chuyển đến nội dung

Đồ ăn và nhà hàng tại Hadimba Temple Road

Nhà hàng hàng đầu

Quán cà phê
  • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“For really yummy Italian food - all vegetarian but delicious ! Have the wood-fired pizza and the Ravioli. The outdoor scene is very pretty, and its a little away from everything. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất

Quán cà phê

Quán cà phê
  • 3 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
  • 1 người địa phương đề xuất
0