Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Palzem

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Locality
“- Mini Golf - Swimming Pool - Boat Cruise - Lots of Café to eat some ice cream”
  • 9 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu
Bus Station
  • 1 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 1
  • 1 người địa phương đề xuất
Route
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
  • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Palzem