Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Quirino Avenue, Pandacan, Manila, Metro Manila"

Những điều nên trải nghiệm tại Quirino Avenue

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Route
“The nearest LRT station is approximately 5 minutes walk from the hotel. The train is usually very full during peak hours. Avoid using the train between 8am-9am and 5pm-8pm as these are the times that there are many students and employees using the train in going to and from school or work. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Quán đồ ăn nhẹ
$
“They offer membership shopping. They have a wide array of imported products. Note: They have a newly opened branch in Pasig. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
Point of Interest
Nhà hàng Philippines
$$
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
“Manila's Japan-Philippines Friendship Park. Features a statue of Takayama Ukon, a kirishitan daimyo and a Japanese Samurai who led a group of Japanese to escape persecution and settle in Manila.”
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
“Manila's Japan-Philippines Friendship Park. Features a statue of Takayama Ukon, a kirishitan daimyo and a Japanese Samurai who led a group of Japanese to escape persecution and settle in Manila.”
  • 1 người địa phương đề xuất