Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Parsons

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng Mỹ
$$
“Great food and a nice bar on one side. Good service too. My go to place for a good steak!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$
  • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng quần áo
“Unique! Gifts, jewelry, women's and children's clothing, candles and super fun holiday items. ”
  • 1 người địa phương đề xuất
Government Building
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Mexico
$$
Pharmacy
$$
Nhà hàng BBQ
$$
Công viên
Nhà hàng Mexico
$

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Mỹ
“Great food and a nice bar on one side. Good service too. My go to place for a good steak!”
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Mexico
Nhà hàng BBQ
Nhà hàng Mexico

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Parsons